Stichting BolwerkNoord wil een ontmoetingsplek zijn voor cultuur, activiteiten, culturele vorming en maatschappelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord voor iedere inwoner of inwonersgroep in Dongeradeel. Zo staat het in onze statuten.

De stichting draait op vrijwilligers. Door de mienskip voor de mienskip dus. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom!

KVK: 66473470

Voorzitter: J.L. Terpstra
Secretaris: N. Nieuwhuis
Penningmeester: G.J. Elzinga
Bestuurslid: T. v/d Woude

Oprichtingsdatum: 15 Juni 2016