BolwerkNoord is een fijne laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen.
We bieden ruimte aan creatievelingen, muziekgroepen, biljarters en maatschappelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Wij willen een ontmoetingsplek zijn voor cultuur, activiteiten, cultrurele vorming en maatschappelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord voor iedere inwoner of inwonergroep in Dongeradeel.

Wil je zelf een activiteit opstarten en zoek je een betaalbare ruimte voor je groep?

Bel ons voor vrijblijvende informatie.